BLOG

Doğru Ses Sistemi Nasıl YapılırDoğru Ses Sistemi Nasıl Yapılır

Doğru Ses Sistemi Nasıl Yapılır


Doğru ses sistemi denildiği vakit birçok parametrenin, gerekli analizleri yapılıp, gerekli bilgileri sentezleyip yapılan hesaplarla oluşan bir sistemdir.
Peki, nedir bu parametreler öncelikle ses sistemi nasıl bir yerde yapılacak ilk soru açık alan mı yoksa kapalı bir alan mı olacağıdır.

Çünkü açık alan akustik planlaması ve kapalı alan akustik planlaması tamamen birbirinden farklı şeylerdir. Talha Elektronik olarak kapalı alan akustiğinde uzmanlaşmış bir firma olmamız münasebetiyle kapalı alan akustiğindeki parametreler nedir ve nasıl hesaplanmalıdır ne ifade eder bunların izahatını yapacağız.

Kapalı bir alan akustiğinde ilk incelenecek parametre binanın mimarisidir. Bu mimari sesin dönüşünü çoğaltacak bir şekilde mi yoksa kesecek bir şekilde mi buna bakılmalıdır.

Ülkemizde çoğunlukla bulunan Osmanlı Mimarisindeki camilerimizde kubbe ve aslan göğüsleri ön planda olduğu için sesin dönüşünü çoğaltmaktadır. Eski zamanlarda bu ses dönüşü, elektronik ses sistemleri olmadığı için ses iletimini sağlarken Selahattin camilerde aslan göğüslerine konulan turşu küpleriyle sesin anlaşılmasını engelleyecek fazla dönüşünde sündürüldüğü anlaşılmıştır.
Lakin yeni yapılan camilerde bu tarz bir akustik hesaplama yapılmamasından kaynaklı akustik tamamen ses ekipmanlarına bırakılmaktadır.


Kubbeli bir camide ses sistemi kurulurken ses kaynağı olan bölümlerin yani mihrap minber kürsü ve müezzinlikteki ses çıkışlarının nasıl olacağını iyi bir şekilde bilmek gerekmektedir.
Kürsüde konuşmanın netliğiyle mihraptaki ve müezzinlikteki okumanın tadını verebilecek sistemler tek çeşit hoparlörle sağlamak çok mümkün değildir.

Talha Elektronik olarak camilerimizdeki ses sistemini sütun hoparlörle mid ve tiz frekans ses iletimini sağlarken kabin hoparlörlerde bas frekansları hissettirmeyi hedefliyoruz. Bir ses sistemini başarılı olduğunu ispatı bas mid ve tiz frekansları doğru yansıtmasıdır bizde camilerimizde hem sesin duyulmasını hem de kalitesinin hissedilmesini hedeflediğimizden dolayı Camilerimizde en doğru sistemin üç yollu bir ses sistemi olduğunu düşünmekteyiz.


Talha ELEKTRONİK olarak camilerimizde bu sistemi kuracak teknik bilgi ve tecrübeyi TÜRKİYE NİN birçok ilinde 1000 aşkın cami ses sistemi referansıyla tasdiklemiş olmanın gurunun yaşamaktayız.
Aslı itibariyle Doğru Ses Sistemi nasıl yapıların en kısa cevabının Doğru ses Firmasıyla çalışmak olduğunu düşünüyoruz.

Talha Elektronik
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores, eveniet, eligendi et nobis neque minus mollitia sit repudiandae ad repellendus recusandae blanditiis praesentium vitae ab sint earum voluptate velit beatae alias fugit accusantium laboriosam nisi reiciendis deleniti tenetur molestiae maxime id quaerat consequatur fugiat aliquam laborum nam aliquid. Consectetur, perferendis?