BLOG

Cami Ses Sistemleri NedirCami Ses Sistemleri Nedir

Cami Ses Sistemleri Nedir


Cami ses sistemleri izahatı yapılması gerektiğinde bir çok parametreler ele alınmalıdır ;

Bunlarda ilki cami hoparlörü dür ; TALHA ELEKTRONİK cami ses sistemlerinde CAMİ HOPARLÖRÜ kullanılması taraftarıyız.

Nedir CAMİ HOPARLÖRÜ , TALHA ELEKTRONİK olarak bini gecik referanslarımızdan edindiğimiz tecrübeyle beraber ürettiğimiz, tasarladığımız, ürettirdiğimiz cami hoparlörleridir. Peki bu cami hoparlörü kaç çeşittir nerelerde nasıl hoparlörler kullanılması gerek gelin bunlara da değinelim.

 

Kürsüde ki konuşmanın anlaşılması ve mihrap müezzinlik teki okumaların lezzetinin alınması için birkaç farklı cami hoparlörü kullanılması gerekmektedir.

Cami sütun hoparlörleri referans hoparlörler olarak sesin duyulması ve anlaşılması noktasında ağır yük altına giren cami hoparlörleridir. cami sütun hoparlörleri mid ve tiz frekansları ileterek camide daha çok kullanılan frekansların iletilmesini sağlarlar.TALHA ELEKTRONİK olarak cami sütun hoparlörlerinin üretilmesi noktasında çalışmalarımızla beraber,yakın zamanda cami mimarisine uygun yerli üretim sütun hoparlörlerimizide sizlere sunacak olmanın gururunu yaşıyoruz.Biz her zaman cami hoparlörü ve müzik için kullanılan hoparlörlerin birbirinden ayrı özellikleri olması gerektiğini savunan bir firma olarak bununla alakalı gerekli çalışmaları yapmaktayız.

Cami kabin hoparlörü sesteki kaliteyi ve lezzeti yakalayarak bas ve tiz frekansları iletmekle görevli cami hoparlörleridir.TALHA ELEKTRONİK olarak kendi markamız olan TLH serisi kabin hoparlörleri ithalatını yapmaktayız.Bu cami hoparlörlerinin piyasadaki hoparlörlerden ayıran özellik ise üretimi aşamasında cami akustik şemaları göz önüne alınarak üretilen hoparlörler olmasıdır.

Bu bağlamda üretimini yaptırdığımız TLH-4T cami hoparlörü,TLH-5T cami hoparlörü,TLH-6T cami hoparlörü cami ses sistemine en uygun kabin hoparlör olduğunu ses sistemini yaptığımız her camide ispatladığımıza inanıyoruz.Hem trafolu cami ses sistemleri için kullanılabilmesi hem de trafosuz cami ses sistemleri için kullanılabiliyor olmasıyla piyasadaki birçok rakibine kalitesiyle beraber kullanışlı oluşunu da ıspatlamış bir üründür.

Bu tarz cami hoparlörlerini birlikte kullanarak bir ses sistemindeki kalite ölçütü olan bütün frekansları duyabilme özelliklerini sağlayan bir sistem olmaktadır.

HI-FI ses sistemlerinde baz alınan nokta insan kulağının duyabileceği bütün frekansları verebilecek hoparlörün veya sistemin oluşturulmasıdır.

Kubbeli ve yankısı çok fazla olan mekanlarda bu tarz ses sistemini kurabilmek çok fazla tecrübe ve teknik bilgi gerektirmektedir.

Cami ses sistemleri kurulurken bir çok referans hoparlör kullanılarak sesin duyulması sağlanabilir ama bu tarz hoparlörler cami ses sistemindeki ses kalitesini ciddi manada düşürmesiyle beraber kişiye çok sert gelen bir sistem oluşturur.

TALHA ELEKTRONİK cami ses sistemindeki hedefi her zaman bas-mid-tiz frekanslarının hissedilebileceği sistemle beraber yumuşak bir sesin her cemaate aynı desibel de ulaşmasını sağlamaktır.

Cami ses sistemi müşterinin beklentisine istinaden kurulumunun ardından ,bir süre servis gerekebilmektedir.cami ses sistemi cihazlarının kullanışıyla alakalı birçok bilginin hemen anlaşılamaması gayet normaldir.Bu noktada gerekli servisi sağlayabilecek ekibe ve teknik elemana sahip firmaların cami ses sistemini yapması gerekmektedir.

Maalesef şuanda eline her yan keskiyi   alan ben bu işi yaparım diye çıktığından ,kurulan cami ses sistemi güzel dahi olsa gerekli servis beklentisini karşılayamadıkları için kaliteli ses cihazlarıyla kalitesiz ses sistemine maruz kalan bir çok mabedimiz bulunmaktadır.

CAMİ MİKROFONU ikinci önemli parametremizdir ;

Cami mikrofonları birçok mikrofon gurubunu  içinde barındıran bir başlıktır;

CAMİ KÜRSÜ MİKROFONU;

Camilerdeki bütün alanlar için gerekli mikrofonlar farklılık göstermektedir.Cami kürsüsücami kürsü mikrofonu kaz boynu diye geçen cami akustik planlamasına göre dinamik yahut kondansiyel mikrofonlar tercih edilmelidir.

Cami kürsü mikrofonu sesi uzaktan alabilecek ve konuşma esnasında sesin kaybolmasını engelleyecek özelliklerde olmalıdır.

Cami kürsü mikrofonu olarak bir marka belirtmek çok makul olmaz ,çünkü her cami ses sistemine uygun kürsü mikrofonu aynı olmamaktadır,

Bunun iki sebebi vardır ilki maliyet;

Cami kürsü fiyatları noktasında çok farklılık göstermektedir özellikle shure ,beyerdynamıc gibi kürsü mikrofonları mevzu bahis olduğu vakit fiyatla dolar Euro ya dönmektedir, takdir edersiniz ki her cami bu tarz  maliyetleri kaldıracak durumda değildir

İkinci sebep cami ses sistemine uyumlu kürsü mikrofonu bulmakta dır.Cami kürsü mikrofonuyla beraber kullandığınız diğer cami ses sistemi aparatları da bu mikrofona uyumlu olması gerekmektedir.

Misalen shure binlerce dolarlık kürsü mikrofonları vardır onlardan birini 48v çalıştıramayacak bir  cami ses sistemine takarsanız bırakın kalitesiz ses almayı ses dahi alamazsınız.

Bu yüzden alanacak kürsü mikrofonuyla sisteminiz uyumlumu değilmi ona bakmak gerekmektedir.

Cami ses sistemi ekipmanların bütünün oluşturduğu bir bütündür. Bu bazda kalitesiz bir hoparlör kalitesiz bir anfiden oluşan cami ses sistemini kullanacağınız en kaliteli cami kürsü mikrofonu dahi düzeltemeyecektir

CAMİ MÜEZZİN MİKROFONU

Cami müezzin mikrofonu hem cami akustiği hemde müezzinin tercihen göre dinamik yahut kondansiyel mikrofon tercih edilebilir.müezzin el mikrofonu konuşma için kullanılmadığı için daha çok büyük kapsüllü mikrofonlar tercih edilerek sesin kalitesini tam olarak aktarmaya uygun sistemler haline getirilmelidir.

Cami müezzin mikrofonu olarak bir marka belirtmek çok makul olmaz ,çünkü her cami ses sistemine uygun müezzin mikrofonu aynı olmamaktadır.

Bunun iki sebebi vardır ilki maliyet;

Cami müezzin mikrofonu fiyatları noktasında çok farklılık göstermektedir özellikle shure ,beyerdynamıc gibi kürsü mikrofonları mevzu bahis olduğu vakit fiyatla dolar Euro ya dönmektedir, takdir edersiniz ki her cami bu tarz  maliyetleri kaldıracak durumda değildir

İkinci sebep cami ses sistemine uyumlu müezzin mikrofonu bulmakta dır.Cami müezzin mikrofonuyla beraber kullandığınız diğer cami ses sistemi aparatları da bu mikrofona uyumlu olması gerekmektedir.

Misalen shure binlerce dolarlık müezzin mikrofonları vardır onlardan birini 48v çalıştıramayacak bir  cami ses sistemine takarsanız bırakın kalitesiz ses almayı ses dahi alamazsınız.

Bu yüzden alanacak müezzin mikrofonuyla sisteminiz uyumlumu değil mi ona bakmak gerekmektedir.

Cami ses sistemi ekipmanların bütünün oluşturduğu bir bütündür. Bu bazda kalitesiz bir hoparlör kalitesiz bir anfiden oluşan cami ses sistemini kullanacağınız en kaliteli cami müezzin mikrofonu dahi düzeltemeyecektir

 

CAMİ MİHRAP MİKROFONLARI

 

Cami mihrap mikrofonları iki çeşittir ilki namaz kıldırırken genel itibariyle kullanılan mihrap yaka mikrofonları ve namaz sonrası okunan sureler için kullanılan Kur an okuma mikrofonlarıdır.

 

Bunların ikisi muhakkak farklı olmalıdır çünkü mihrap yaka mikrofonları küçük kapsüllü mikrofonlar klasmanına girdiğinden gerekli lezzeti aktaramazlar.

Camilerde mihrapta kullanılan yaka mikrofonunu alternatif olarak headset mikrofonlarda bulunmaktadır.

Bizim TALHA ELEKTRONİK olarak namaz kıldırırken kullanılacak mikrofon olarak tavsiyemiz headset mikrofonlardır.Çünkü mihrap yaka mikrofonları kullanım bazlı bir çok problemi beraberinde getirmektedir.

Yaka mikrofonu olmasına rağmen kullanılan yeri yakadan daha çok göğüs ve karın hizasına kadar takan kişilerle rastlaşıyoruz maalesef.

Bu durumda ses duyulmamasından kaynaklı sesi açmamız gerekiyor bu seferde ötme durumuyla karşı karşıya kalıyoruz.

Diğer bir problemide cübbelerin yaka mikrofonun önünü kapatması ,önü kapanan yaka mikrofonun ses dalgalarının terkar tekrar dönmesi sebebiyle ötme yapıyor.

Bu sebeplerden ötürü headset mikrofon kullanılması performans ve kullanım kolaylığı noktasında bizlerin tercihi oluyor.

 

Mihrap kuran okuma mikrofonları sehpalı bir şekilde dinamik mikrofon yada kondansiyel mikrofon kullanılarak oluşturulmalıdır.namaz sonrası okunacak surelerin makamını lezzetini tam manasıyla aktrarılması için kesinlikle mihrap kuran okuma mikrofonun ayrı olması gerekmektedir.

MİMBER MİKROFONLARI

Mimber mikrofonu hem konuşma hemde okuma yapıldığı için kaz boynu ve sehpalı mikrofonların kullanılması gerekmektedir.

Mimber mikrofon özellikleri sesin uzaktan yakalayabilmesiyle beraber okumalardada sesi patlatmaması gerekmektedir.

Mimber mikrofonlarında TALHA ELEKTRONİK olarak kürsü mikrofonlarında kullandığımız kaz boynu mikrofonları tercih etmekteyiz.

Çünkü mimber okumadan daha çok konuşma vardır,bu konuşmanın anlaşılması için yine kürsüde ki özellikleri taşıyan ve aynı zamanda sehpalı olarak kullanabileceğimiz mikrofonlar olmalıdır.

CAMİ AMPLİFİKATÖRÜ VE CAMİ MİKSERİ ÜÇÜNCÜ PARAMETRİMİZDİR;

TALHA ELEKTRONİK olarak CAMİlere kullanılması gereken amplifikatörün standart amfilerden farklı olması düşüncesindeyiz.

Çünkü cami ses sistemi ve müzik ses sisteminin biribirinden farklı beklentiler ve ekipmanlarınında birbirinden çok daha farklı sonuç verdiğini düşünmekteyiz.

Bu sebepten ötürü TALHA ELEKTRONİK olarak kendi imalatımız olan cami anfilerimiz’ yapmaktayız,

Gerek kendi imalatımız olması gerek yerli cami amplifikatörü olması sebebiyle cami ses sistemi için uygun hale gelmesini sağlamayı hedefliyoruz.

CAMİ MİKSERİ

Cami ses sisteminde kullanacağınız cami mikserinin cami akustiğinize uyumlu olması gerekmektedir.

Bunu içinde inşaat aşamasından itibaren camii ses sistemleri analizini yapılması gerekmektedir.

Mikser seçiminde diğer bir etkin faktörde bütçedir ,çünkü mikserli cami ses sistemi kullanmak istediğinizde kullanıcağınız cami mikrofonu ve cami hoparlörleri klasik mikser amplifikatörlü sistemlerde kullandığınız cami mikrofonundan farklı olmak durumundadır.

Fakat kullandığınız cami mikseri cami hoparlörü  cami mikrofonun fiyatının yüksek olması sizin caminizin için uygun olduğunu göstermez.

Bu sebeplerden dolayı cami ses sistemini kurdurmadan evvelinde cami ses sistemlerinde uzmanlaşmış bir firmayla çalışılması gerekmektedir.

TALHA ELEKTRONİK CAMİ SES SİSTEMLERİ olarak cami ses analizi ve akustik hesaplamarını inşaat halinde yaparak oluşması muhtemel problemleri öncesinde kontrol altına alarak en kaliteli sesin yakalanması noktasında sizlere hizmet vermekteyiz.

 

Talha Elektronik
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores, eveniet, eligendi et nobis neque minus mollitia sit repudiandae ad repellendus recusandae blanditiis praesentium vitae ab sint earum voluptate velit beatae alias fugit accusantium laboriosam nisi reiciendis deleniti tenetur molestiae maxime id quaerat consequatur fugiat aliquam laborum nam aliquid. Consectetur, perferendis?